E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กรวยแก้ว 90มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว กรวยแก้ว
รหัสสินค้า :   10070805
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -1
จำนวน : -1
สินค้าหมด
สินค้า :   กระบอกตวงแก้ว100มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว กระบอกตวง
รหัสสินค้า :   10070714
ราคา :   220 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   กระบอกตวงแก้ว50มล ฐานหกเหลี่ยม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว กระบอกตวง
รหัสสินค้า :   10070713
ราคา :   185 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -2
จำนวน : -2
สินค้าหมด
สินค้า :   กระบอกตวงแก้ว25มล ฐานกลม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว กระบอกตวง
รหัสสินค้า :   10070702
ราคา :   130 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   จานเพาะเชื้อแก้ว 100x20มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า :   10070603
ราคา :   75 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -8
จำนวน : -8
สินค้าหมด
สินค้า :   จานเพาะเชื้อแก้ว 90x18มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า :   10070602
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -1
จำนวน : -1
สินค้าหมด
สินค้า :   จานเพาะเชื้อแก้ว 75x15มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว จานเพาะเชื้อ
รหัสสินค้า :   10070601
ราคา :   65 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า :   แท่งแก้วตัน10มม 50ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070507
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -8
จำนวน : -8
สินค้าหมด
สินค้า :   แท่งแก้วตัน6มม 120ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070506
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   แท่งแก้วตัน5มม 120ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070505
ราคา :   65 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   แท่งแก้วตัน5มม 50ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070504
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -23
จำนวน : -23
สินค้าหมด
สินค้า :   แท่งแก้วคนสาร25ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070503
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -11
จำนวน : -11
สินค้าหมด
สินค้า :   แท่งแก้วคนสาร20ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070502
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -3
จำนวน : -3
สินค้าหมด
สินค้า :   แท่งแก้วคนสาร12ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว แท่งแก้วตัน
รหัสสินค้า :   10070501
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -70
จำนวน : -70
สินค้าหมด
สินค้า :   หลอดหยด 20ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว หลอดหยด
รหัสสินค้า :   10070402
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -33
จำนวน : -33
สินค้าหมด
สินค้า :   หลอดหยด 10ซม บรรจุแพ็คละ5อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว หลอดหยด
รหัสสินค้า :   10070401S
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -20
จำนวน : -20
สินค้าหมด
สินค้า :   หลอดหยด 10ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว หลอดหยด
รหัสสินค้า :   10070401
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   10
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ5อัน

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   คณโฑก้นแบน 1000มล
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว คนโฑ
รหัสสินค้า :   10070304
ราคา :   255 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   คณโฑก้นแบน 500มล
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว คนโฑ
รหัสสินค้า :   10070303
ราคา :   175 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   คณโฑก้นแบน 250มล
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว คนโฑ
รหัสสินค้า :   10070302
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.