E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 250มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130705
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130704
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130703
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   เลนส์เว้า2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 50มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130702
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -6
จำนวน : -6
สินค้าหมด
สินค้า :   เลนส์นูน2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 1000มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130507
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เลนส์นูน2หน้า ขนาด 75มม โฟกัส 250มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130506
ราคา :   145 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 500มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130504
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 100มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130503
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เลนส์นูน2หน้า ขนาด 50มม โฟกัส 50มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130502
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -2
จำนวน : -2
สินค้าหมด
สินค้า :   ปริซึ่มแก้ว 90องศา 50x50มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130305
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : -5
จำนวน : -5
สินค้าหมด
สินค้า :   ปริซึ่มแก้ว 60องศา 50x50มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130304
ราคา :   135 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ปริซึ่มแก้ว 90องศา 38x38มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130303
ราคา :   145 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   ปริซึ่มแก้ว 60องศา 38x38มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130302
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   ปริซึ่มแก้ว 60องศา 25x25มม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแสง
รหัสสินค้า :   10130301
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.