E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   พลาสติกห่ออาหาร 30ซม 30เมตร
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ พลาสติกแบบม้วน
รหัสสินค้า :   8859099400077
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   เนื้อพลาสติกหนา10ไมครอน

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   ถุงกระดาษน้ำตาล No.4 บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ ถุงกระดาษน้ำตาล
รหัสสินค้า :   8859024601586
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด32x11x27ซม ขายปลีกใบละ10บาท

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ถุงกระดาษน้ำตาล No.3 บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ ถุงกระดาษน้ำตาล
รหัสสินค้า :   8859024601579
ราคา :   135 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด27x11x27ซม ขายปลีกใบละ8บาท

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   ถุงกระดาษน้ำตาล No.2 บรรจุแพ็คละ20ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ ถุงกระดาษน้ำตาล
รหัสสินค้า :   8859024601562
ราคา :   95 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด20x9.6x23.5ซม ขายปลีกใบละ6บาท

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   ถุงกระดาษน้ำตาล No.1 บรรจุแพ็คละ50ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงกระดาษ ถุงกระดาษน้ำตาล
รหัสสินค้า :   8859024601555
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขนาด15.3x7x21ซม ขายปลีกใบละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราช้างคู่ 15x30นิ้ว บรรจุแพ็คละ500กรัม
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019676
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   500
หมายเหตุ :   เนื้อพลาสติก(HDPE)หนา

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 9x18นิ้ว บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ100ใบ)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019355D
ราคา :   270 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 9x18นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019355
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 8x16นิ้ว บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ100ใบ)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019348D
ราคา :   185 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 8x16นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019348
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 6x14นิ้ว บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ100ใบ)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019324D
ราคา :   135 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1200
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 6x14นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019324
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   120
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 5x9นิ้ว บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ100ใบ)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019300D
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราระฆัง 5x9นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019300
ราคา :   9 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราช้าง 12x20นิ้ว บรรจุมัดละ10แพ็ค(แพ็คละ100ใบ)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019065D
ราคา :   530 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 46
สินค้า :   ถุงหูหิ้วพลาสติก ตราช้าง 12x20นิ้ว บรรจุแพ็คละ100ใบ
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว
รหัสสินค้า :   8858817019065
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า :   ถุงขยะดำ 22x30นิ้ว บรรจุแพ็คละ1กิโลกรัม
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงขยะ
รหัสสินค้า :   8858817013155
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1000
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ถุงขยะดำ 30x40นิ้ว บรรจุแพ็คละ1กิโลกรัม
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงขยะ
รหัสสินค้า :   8858817013131
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1000
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ถุงPP ตรามงกุฎ 24x36นิ้ว บรรจุแพ็คละ1กิโลกรัม
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงร้อนPP
รหัสสินค้า :   8858817011328
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1000
หมายเหตุ :   เนื้อพลาสติกใส นิ่ม

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ถุงPP ตรามงกุฎ 16x26นิ้ว บรรจุห่อละ5กิโลกรัม(แพ็คละ500กรัม 10แพ็ค)
หมวดหมู่ :   บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ถุงร้อนPP
รหัสสินค้า :   8858817011281D
ราคา :   440 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   5000
หมายเหตุ :   เนื้อพลาสติกใส นิ่ม

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.