E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กตราม้า บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8858729208588
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบคัตเตอร์45องศา และ30องศา

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราม้า บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8858729208540
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบคัตเตอร์45องศาและ30องศา

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กตราม้า บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8858729208403
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบคัตเตอร์45องศา และ30องศา บรรจุกล่องละ10แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราม้า บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8858729208212
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบคัตเตอร์45องศาและ30องศา บรรจุกล่องละ10แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 46
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กตราช้าง บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851907126841D
ราคา :   160 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2แบบ รุ่น945(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น930(ใบเฉียง30องศา)

สินค้าคงเหลือ : 499
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กตราช้าง บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851907126841
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2แบบ รุ่น945(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น930(ใบเฉียง30องศา) บรรจุกล่องละ10แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 299
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่ตราช้าง บรรจุแพ็คละ6ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851907126834
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มี2แบบ รุ่น1845(ใบเฉียง45องศา)และ รุ่น1830(ใบเฉียง30องศา) บรรจุกล่องละ10แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่Orca 30องศา บรรจุกล่องละ25แพ็ค(แพ็คละ2ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433102128
ราคา :   190 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่Orca 30องศา บรรจุแพ็คละ2ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433002381
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ25แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กOrca 30องศา แผง4ใบ บรรจุกล่องละ10แผง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433002374D
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ10แผง

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กOrca 30องศา แผง4ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433002374
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ10แผง

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ใบคัตเตอร์ใหญ่Orca 45องศา L-150 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433002367
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ใบคัตเตอร์เล็กOrca 45องศา A-100 บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ6ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   8851433002350
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ใบคัตเตอร์18มม Runji RJ50H บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   6921135000083
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบมีดเหล็กเนื้อดี สีดำ เผาในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความคม และแข็งแกร่ง กล่องเก็บบรรจุเรียบร้อยอย่างดี เพื่อความปลอดภัย ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 18 มม. (หนา 0.5 มม.) ใบมีดทำมุมเฉียง : 65 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 7 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ใบคัตเตอร์9มม Runji RJ39H บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   6921135000069D
ราคา :   450 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบมีดเหล็กเนื้อดี สีดำ เผาในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความคม และแข็งแกร่ง ปลายแหลม กล่องเก็บบรรจุเรียบร้อยอย่างดี เพื่อความปลอดภัย ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดทำมุมเฉียง : 30 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 8 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ใบคัตเตอร์9มม Runji RJ39H บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   6921135000069
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบมีดเหล็กเนื้อดี สีดำ เผาในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความคม และแข็งแกร่ง ปลายแหลม กล่องเก็บบรรจุเรียบร้อยอย่างดี เพื่อความปลอดภัย ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดทำมุมเฉียง : 30 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 8 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ใบคัตเตอร์9มม Runji RJ30H บรรจุแพ็คละ10ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   6921135000045
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบมีดเหล็กเนื้อดี สีดำ เผาในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความคม และแข็งแกร่ง กล่องเก็บบรรจุเรียบร้อยอย่างดี เพื่อความปลอดภัย ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดทำมุมเฉียง : 65 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 12 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ใบคัตเตอร์9มม Runji RJ30H บรรจุกล่องละ10แพ็ค(แพ็คละ10ใบ)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   6921135000021
ราคา :   400 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ใบมีดเหล็กเนื้อดี สีดำ เผาในอุณหภูมิสูง เพื่อเพิ่มความคม และแข็งแกร่ง กล่องเก็บบรรจุเรียบร้อยอย่างดี เพื่อความปลอดภัย ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. (หนา 0.38 มม.) ใบมีดทำมุมเฉียง : 65 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 12 ครั้ง

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ใบคัตเตอร์NT BD-100 บรรจุแพ็คละ5ใบ
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   4904011026652
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ10แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ใบRotary Cutter Mornsun 45mm
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีด/คัตเตอร์/ใบคัตเตอร์ ใบคัตเตอร์
รหัสสินค้า :   4715613146019
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีแบบ 14600(Straight), 14610(Skip)

  Page : [1] [ 2 ][ 3 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.