E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-436 บรรจุกล่องละ300ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8859153800775
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   ลวดเสียบสีหวาน 50มมEsy E-414 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ40ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8857121719715E
ราคา :   210 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 118
สินค้า :   ลวดเสียบสีหวาน 50มมEsy E-414 บรรจุแพ็คละ40ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8857121719715
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 6
สินค้า :   ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-413 บรรจุกล่องละ12แพ็ค(แพ็คละ100ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8857121719708E
ราคา :   210 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ลวดเสียบสีหวาน 33มมEsy E-413 บรรจุแพ็คละ100ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8857121719708
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12แพ็ค

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   ลวดเสียบสี28มม 100ชิ้น Nuvo
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8855805065530
ราคา :   7 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ลวดเสียบใหญ่Flamingo No.5 บรรจุห่อละ10กล่อง(กล่องละ50อัน)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8852877003118D
ราคา :   300 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   ลวดเสียบใหญ่Flamingo No.5 บรรจ50อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8852877003118
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 999
สินค้า :   ลวดเสียบตราม้า No1 บรรจุห่อละ10กล่อง(กล่องละ50อัน)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8851552132617
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   365
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9999
สินค้า :   ลวดเสียบตราม้า No1 บรรจุ50อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8851552132006
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   35
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   ลวดเสียบOrca 1000กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8851433113933
ราคา :   210 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1000
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   ลวดเสียบOrca 500กรัม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   8851433113926
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   500
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 284
สินค้า :   ลวดเสียบ50มม Deli บรรจุกล่องละ100ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   6935205397133
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   110
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   ลวดเสียบสีDeli 0038 บรรจุกล่องละ160ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   6921734900388
ราคา :   22 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   80
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า :   ลวดเสียบDeli 0037 บรรจุ200อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   6921734900371
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   100
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ลวดเสียบDeli 0018 บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   6921734900180D
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลวดเสียบกล่องละ100อัน บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   ลวดเสียบDeli 0018 บรรจุ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   6921734900180
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลวดเสียบกล่องละ100อัน บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ลวดเสียบสีDeli 0038 บรรจุแพ็คละ6กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   3388548880030
ราคา :   111 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   490
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ160ชิ้น

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   ลวดเสียบDeli 0037 บรรจุแพ็คละ6กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   3388548880023
ราคา :   165 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   625
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ200ชิ้น

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ลวดเสียบ50มม Deli บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก(กล่องละ100ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก ลวดเสียบ
รหัสสินค้า :   16935205397130
ราคา :   220 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   1150
หมายเหตุ :  

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.