E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   คลิปหนีบดำ 107 ตราม้า บรรจุกล่องละ6อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729261323
ราคา :   78 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   คลิบหนีบดำตราม้า 112 บรรจุกล่องละ144อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222591
ราคา :   144 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 110ตราม้า บรรจุกล่องละ12กล่องเล็ก(144อัน)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222577
ราคา :   294 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ110

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 109ตราม้า 1กุรุส
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222560
ราคา :   504 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ109 ขายปลีกอันละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 108ตราม้า 1กุรุส
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222553
ราคา :   720 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ108 ขายปลีกอันละ7บาท

สินค้าคงเหลือ : 291
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 110ตราม้า บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222263
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ110 ขายปลีกอันละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 296
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 109ตราม้า บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222256
ราคา :   48 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ109 ขายปลีกอันละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 116
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 108ตราม้า บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858729222249
ราคา :   66 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ108 ขายปลีกอันละ7บาท

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   คลิบหนีบดำจับโบ้61มม บรรจุกล่องละ2อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858201011521
ราคา :   115 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   คลิบหนีบสีสะท้อนแสง 111 Mtec บรรจุกล่องละ40อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858201011507
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   คลิบหนีบสีสะท้อนแสง 110 Mtec บรรจุกล่องละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858201011491
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   คลิบหนีบสีสะท้อนแสง 109 Mtec บรรจุกล่องละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858201011484
ราคา :   110 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ7บาท

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   คลิบหนีบสีสะท้อนแสง 108 Mtec บรรจุกล่องละ10อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8858201011477
ราคา :   75 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ9บาท

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 112 elfen บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8851907266608
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ2บาท

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 108 Elfen บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8851907266592
ราคา :   48 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   240
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ108 ขายปลีกอันละ7บาท

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 109 elfen บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8851907266585
ราคา :   33 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ109 ขายปลีกอันละ5บาท

สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 110 elfen บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8851907266578
ราคา :   21 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   คลิบหนีบดำ110 ขายปลีกอันละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   คลิบหนีบดำ 111 elfen บรรจุกล่องละ12อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   8851907266561
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ3บาท

สินค้าคงเหลือ : 38
สินค้า :   คลิบหนีบเงิน 31มม DL69505 บรรจุกล่องละ24อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   6923980695056
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ4บาท

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   คลิบหนีบเงิน 38มม DL69504 บรรจุกล่องละ24อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก คลิบหนีบ
รหัสสินค้า :   6923980695049
ราคา :   84 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกอันละ5บาท

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.