E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เป็กทองเหลือง3นิ้ว เครื่องบินNo12 บรรจุกล่องละ24อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100418
ราคา :   125 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว เครื่องบิน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100417
ราคา :   0 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ12กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2นิ้ว เครื่องบินNo10 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100416
ราคา :   90 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว เครื่องบินNo8 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100415
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1.25นิ้ว เครื่องบินNo6 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100414
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1นิ้ว เครื่องบินNo4 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100413
ราคา :   55 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ12กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง3/4นิ้ว เครื่องบินNo3 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100412
ราคา :   0 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ12กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง0.5นิ้ว เครื่องบินNo2 บรรจุกล่องละ72อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100411
ราคา :   0 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ12กล่องเล็ก

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง3นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100410
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100409D
ราคา :   320 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2.5นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100409
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ) บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2นิ้ว บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100408G
ราคา :   1250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   เป็กทองเหลือง2นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100408
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100407G
ราคา :   1150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1.5นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100407
ราคา :   28 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100406D
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 47
สินค้า :   เป็กทองเหลือง1นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100406
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ50อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   เป็กดอกจัน3นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100405D
ราคา :   290 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   760
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 40
สินค้า :   เป็กดอกจัน3นิ้ว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100405
ราคา :   32 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   75
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)

สินค้าคงเหลือ : 3
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   เป็กดอกจัน2.5นิ้ว บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กดอกจัน
รหัสสินค้า :   03100404D
ราคา :   270 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ45อัน(โดยประมาณ)

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.