E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 1
สินค้าใกล้หมด
สินค้า :   เป็กกดหัวสีขาสั้น Esy บรรจุแพ็คละ12กล่อง(กล่องละ150ตัว)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   9555000251002E
ราคา :   240 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เป็กกดหัวสีขาสั้น Esy บรรจุกล่องละ150ตัว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   9555000251002
ราคา :   24 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กกดขาสั้นสีทอง 100ตัว บรรจุแพ็คละ24กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   6925004800019X
ราคา :   360 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า :   เป็กกดขาสั้นสีทอง 100ตัว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   6925004800019
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ24กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เป็กกดDeli 0020 บรรจุห่อละ10กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   6921734900203D
ราคา :   105 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า :   เป็กกดDeli 0020 บรรจุ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   6921734900203
ราคา :   14 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ10กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   เป็กกดสี 50ตัว บรรจุแพ็คละ12กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100611E
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   เป็กกดสี 50ตัว
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100611
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ12กล่อง

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กกดหัวเงินขายาว บรรจุกล่องละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100610
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กกดหัวเงินขายาว บรรจุกล่องละ50อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100609
ราคา :   8 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 4
สินค้า :   เป็กกดหัวเงินขายาว40อัน บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100608G
ราคา :   280 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ

สินค้าคงเหลือ : 195
สินค้า :   เป็กกดหัวเงินขายาว บรรจุกล่องละ40อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100608
ราคา :   7 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กกดหัวเงินขายาว บรรจุกล่องละ14อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100607
ราคา :   4 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน บรรจุกล่องละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100605
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน50อัน บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100604G
ราคา :   250 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 192
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน บรรจุกล่องละ50อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100604
ราคา :   7 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน40อัน บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100603G
ราคา :   225 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ

สินค้าคงเหลือ : 200
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน บรรจุกล่องละ40อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100603
ราคา :   6 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน14อัน บรรจุห่อละ50กล่อง
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100602G
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ

สินค้าคงเหลือ : 150
สินค้า :   เป็กกดหัวเงิน บรรจุกล่องละ14อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน คลิบดำ/ลวดเสียบ/หมุดปัก/เป็กกด/เป็ก เป็กกด
รหัสสินค้า :   03100602
ราคา :   3 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุห่อละ50กล่องเล็ก (ยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพ)

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.