E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 14
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456004006
ราคา :   390 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 500 ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป ขนาด 500 ml. คุ้มค่าราคาประหยัด

สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 500ซีซี 6607GE
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456003979
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 500 ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป ขนาด 500 ml. คุ้มค่าราคาประหยัด

สินค้าคงเหลือ : 45
สินค้า :   กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE บรรจุกล่องละ6ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456002217
ราคา :   48 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 160ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 283
สินค้า :   กาวน้ำมีพาย 160มล Chunbe 5506GE
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456002200
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 160ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 50ml 106GE บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456000183
ราคา :   198 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำ Chunbe 50 ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส มีหัวเป็นฟองน้ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 50ml 106GE
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456000176
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำ Chunbe 50 ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส มีหัวเป็นฟองน้ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุลังละ36กล่อง(กล่องละ12ขวด)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456000077
ราคา :   1404 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 40ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 117
สินค้า :   กาวน้ำChunbe 40ซีซี บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   9556456000060
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   กาวน้ำขวด Chunbe 40ml. คุณภาพดี มีความเหนียว เนื้อกาวใส ติดแน่น แห้งเร็ว เมื่อแห้งไม่ทิ้งร่องรอย จึงทำให้ไม่เลอะเทอะ เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 50ซีซี H-12 บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552653488
ราคา :   129 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลังละ24กล่อง(288ขวด)

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 50ซีซี H-12
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552653006
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12ขวด

สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22 บรรจุลังละ288ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552652719
ราคา :   2304 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22 บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552652481
ราคา :   99 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุลังละ24กล่อง(288ขวด)

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 30ซีซี H-11/H-22
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552652009
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12ขวด

สินค้าคงเหลือ : -1
จำนวน : -1
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 45ซีซี H-20 บรรจุกล่องละ16ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552649160
ราคา :   144 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวน้ำตราม้า 45ซีซี H-20
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552649054
ราคา :   12 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ16ขวด

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   กาวน้ำ 1ออนซ์ ตราม้า H-30 บรรจุกล่องละ24ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851552648613
ราคา :   108 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกขวดละ3บาท

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   กาวน้ำOrca 30ml 101B
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851433102708
ราคา :   10 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุแพ็คละ6หลอด

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวน้ำOrca 560ซีซี บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851433000196E
ราคา :   255 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 0
จำนวน : 0
สินค้าหมด
สินค้า :   กาวน้ำOrca 560ซีซี
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851433000196
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   บรรจุกล่องละ12ขวด

สินค้าคงเหลือ : 48
สินค้า :   กาวน้ำOrca 5ออนซ์ มีพาย บรรจุกล่องละ12ขวด
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน กาว กาวน้ำ
รหัสสินค้า :   8851433000165E
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

  Page : [1] [ 2 ] >>

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.