E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก3มม 3พับ ฉลุลาย ใหญ่
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140023
ราคา :   125 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สูงประมาณ120ซม มีสีประมาณ12สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล

สินค้าคงเหลือ : 298
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก3มม 3พับ ฉลุลาย เล็ก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140022
ราคา :   75 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   สูงประมาณ60ซม มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 2มม A4 บรรจุแพ็คละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140021G
ราคา :   175 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 2มม A4
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140021
ราคา :   5 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 130x245ซม บรรจุห่อละ10แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140010D
ราคา :   1140 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 295
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 130x245ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140010
ราคา :   150 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ10แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม บรรจุห่อละ25แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140009W
ราคา :   712 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม บรรจุห่อละ20แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140009F
ราคา :   570 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 599
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 122x65ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140009
ราคา :   40 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ20แผ่นหรือห่อละ25แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม บรรจุห่อละ30แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140008V
ราคา :   570 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140008G
ราคา :   950 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 81x65ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140008
ราคา :   30 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ30แผ่นหรือห่อละ50แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม บรรจุห่อละ40แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140007Q
ราคา :   570 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140007G
ราคา :   712 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 3มม 61x65ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140007
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ50แผ่นหรือห่อละ40แผ่น

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 2มม 49x65ซม บรรจุห่อละ50แผ่น(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140001G
ราคา :   500 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด)

สินค้าคงเหลือ : 996
สินค้า :   พลาสติกลูกฟูก 2มม 49x65ซม
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน พลาสติกลูกฟูก
รหัสสินค้า :   03140001
ราคา :   15 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   มีสีประมาณ13สี ดำ ขาว แดง ชมพู เหลือง เขียว เขียวอ่อน ฟ้า น้ำเงิน ส้ม ม่วง น้ำตาล เทา(สีน้ำตาลและเทาอาจจะมีแค่บางขนาด) บรรจุห่อละ50แผ่น

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.