E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบคละแบบ WZ-999 บรรจุห่อละ12แพ็ค(แพ็คละ2ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   8858361036884E
ราคา :   201 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบคละแบบ WZ-999 บรรจุแพ็คละ2ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   8858361036884
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบสีเหลี่ยม WZ-998 บรรจุห่อละ12แพ็ค(แพ็คละ2ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   8858361036877E
ราคา :   201 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ป้ายไม้ขนาด 5x7ซม

สินค้าคงเหลือ : 114
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบสีเหลี่ยม WZ-998 บรรจุแพ็คละ2ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   8858361036877
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ป้ายไม้ขนาด5x7ซม

สินค้าคงเหลือ : 21
สินค้า :   ไม้หนีบ0.8x7ซม บรรจุแพ็คละ36อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   6923648351362
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ น้ำหนัก (g)   :   150
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ไม้หนีบ1.0x7.2ซม บรรจุแพ็คละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310005F
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   ไม้หนีบ1.2x4.5ซม บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310004H
ราคา :   180 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ไม้หนีบ1.2x4.5ซม บรรจุแพ็คละ10อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310004D
ราคา :   20 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   ไม้หนีบ0.7x4.5ซม บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310003H
ราคา :   120 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ไม้หนีบ0.7x4.5ซม บรรจุแพ็คละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310003F
ราคา :   25 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 8
สินค้า :   ไม้หนีบ0.7x3.5ซม บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310002H
ราคา :   100 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ไม้หนีบ0.7x3.5ซม บรรจุแพ็คละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310002F
ราคา :   22 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 9
สินค้า :   ไม้หนีบ0.4x3.0ซม บรรจุแพ็คละ100อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310001H
ราคา :   80 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ไม้หนีบ0.4x3.0ซม บรรจุแพ็คละ20อัน
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   15310001F
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบสีเหลี่ยมเล็ก บรรจุห่อละ12แพ็ค(แพ็คละ6ชิ้น)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   0806653680008E
ราคา :   270 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ป้ายไม้ขนาด 2.5x4.8ซม

สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า :   ป้ายไม้หนีบสีเหลี่ยมเล็ก บรรจุแพ็คละ6ชิ้น
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม ไม้หนีบ
รหัสสินค้า :   0806653680008
ราคา :   28 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ป้ายไม้ขนาด 2.5x4.8ซม

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.