E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สินค้าคงเหลือ : 18
สินค้า :   ดอกบัวตูมสี 25มม บรรจุแพ็คละ10ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330306
ราคา :   45 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 19
สินค้า :   ดอกบัวตูมสี 28มม บรรจุแพ็คละ10ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330305
ราคา :   50 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 15
สินค้า :   ดอกบัวตูมสี 35มม บรรจุแพ็คละ5ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330304
ราคา :   35 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 16
สินค้า :   เกสรดอกบัวเล็ก บรรจุแพ็คละ10ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330303
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า :   เกสรดอกบัวกลาง บรรจุแพ็คละ10ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330302
ราคา :   75 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 17
สินค้า :   เกสรดอกบัวใหญ่ บรรจุแพ็คละ5ดอก
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330301
ราคา :   60 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า :   เกสรดอกลิลลี่แบบเม็ดข้าว (บรรจุแพ็คไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330201
ราคา :   18 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :  

สินค้าคงเหลือ : 43
สินค้า :   เกสรดอกไม้กลาง2ทาง บรรจุแพ็คละ100มัด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330103H
ราคา :   190 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกมัดละ3บาท

สินค้าคงเหลือ : 46
สินค้า :   เกสรดอกไม้เล็ก2ทาง มัดละ24เส้น บรรจุแพ็คละ100มัด(ไม่คละสี)
หมวดหมู่ :   อุปกรณ์หัตถกรรม เกสรดอกไม้
รหัสสินค้า :   15330101H
ราคา :   70 บาท
อื่นๆ :   ประเภท   :   ปกติ
หมายเหตุ :   ขายปลีกมัดละ2บาท

  Page : [1]

    @สงวนลิขสิทธิ์ 2563  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.